Onderhandelingen

Wie doet de onderhandelingen

De onderhandelingen worden vervangen door het online biedingssysteem. Na het sluiten van de biedingstermijn neemt de makelaar  contact op met de verkoper om de biedingen te bespreken. De makelaar  begeleidt de rest van de afhandeling zoals opmaken van de koopovereenkomst. 

Wanneer ben ik in onderhandeling?

Verkoper en koper zijn in onderhandeling als de kopende partij een bieding heeft uitgebracht, waarop de verkopende partij heeft gereageerd met een tegenbod. 

Let op: 

-een koper is nog niet in onderhandeling op het moment dat hij een voorstel uitbrengt op de woning en de verkoper heeft nog niet gereageerd met een tegenvoorstel.

-u bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.

Mag je onderhandelen over een huis met meerdere bieders tegelijk?

Het online biedplatform maakt het mogelijk dat meerdere partijen een bod kunnen uitbrengen op de woning. Hiermee wordt voorkomen dan een verkoper of makelaar biedende kopers tegen elkaar uitspelen. Het gehele proces is geautomatiseerd. Dus het is toegestaan om met meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd te onderhandelen en alle partijen zien dit ook. 

Is een mondelinge overeenkomst bindend?

Zolang er geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, kunnen zowel de koper als verkoper niet worden gehouden aan nakoming. Een mondelinge overeenstemming is dus niet bindend. Dit is het schriftelijkheidsbeginsel. 

Wat gebeurt er na een onderhandeling?

Als verkoper en koper het eens zijn geworden over de prijs, opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden, dan moeten de afspraken schriftelijk vastgelegd worden in een koopovereenkomst. Wanneer beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, gaat de wettelijke bedenktijd van drie dagen voor de koper in. De koper kan binnen deze tijd nog zonder reden kosteloos afzien van de aankoop. Als de wettelijke bedenktijd is verstreken en ontbindende voorwaarden niet meer van toepassing zijn, kan de overdracht bij de notaris plaatsvinden.


Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan u te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.


Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heeft u als potentiële koper ook het recht tijdens de onderhandelingen uw bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerdere bod.


Wanneer is de koop definitief?

De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Dit heet het schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus niet voldoende.

Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze 3 dagen kan de koper alnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief, tenzij er ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

Meer weten?
Neem contact met ons op
Meer informatie