Wat betekent 3 dagen bedenktijd?

Na ondertekening van de koopovereenkomst heeft de koper, volgens de wet, drie dagen bedenktijd. De wettelijke bedenktijd is een dwingend recht (er mag niet van afgeweken worden). 

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat de koper zonder opgaaf van redenen de koop kan ontbinden. De bedenktijd begint te lopen om 0.00 uur na de dag waarop de koper een exemplaar van de door hem en de verkoper ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. 

De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag.

 

Meer weten?
Neem contact met ons op
Meer informatie