Hoe verloopt de eigendomsoverdracht?

Voor de eigendomsoverdracht gaan koper en verkoper na de inspectie samen naar de notaris. De koper  kiest een notaris. De notaris is mag als enige de notariële akte opmaken. De notariële akte bestaat uit de eigendomsakte en de hypotheekakte

Wat is het transport?

Het transport is de eigendomsoverdracht van de woning. Dit is dus niet het moment dat een koopovereenkomst wordt getekend maar het moment dat je naar de notaris gaat voor de juridische overdracht, ook wel levering genoemd, en de sleuteloverdracht.

Wat moet ik meenemen naar de notaris voor de overdracht van mijn huis?

Alleen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). De rest van de stukken die nodig zijn heeft de notaris al in zijn bezit. En vergeet niet de sleutels van de woning mee te nemen. Traditioneel worden deze na de ondertekening bij de notaris overhandigd.

Wat is een leveringsakte?

De leveringsakte is de juridische uitwerking van de koopovereenkomst. De akte van levering wordt ook wel transportakte genoemd en is het document waarmee de woning officieel aan de koper wordt geleverd en op naam van de koper komt te staan. De akte van levering wordt opgesteld door een notaris en wordt getekend door de koper, de verkoper en de notaris. Na de ondertekening wordt de akte van levering ingeschreven in de openbare registers en is de koper officieel eigenaar van de woning. Na de inschrijving ontvangt de koper een afschrift, dit is het eigendomsbewijs.

Wat is een nota van afrekening?

In de nota van afrekening, die je van de notaris ontvangt, staan de bedragen vermeld die je met betrekking tot de aan- of verkoop van een woning ontvangt of betaalt. De volgende kosten kun je tegenkomen:

  • De koopsom en alle bijbehorende kosten die te maken hebben met de eigendomsoverdracht
  • Kosten van het kadaster
  • Het verstrekte hypotheekbedrag en alle daarmee samenhangende kosten
  • Eventuele makelaarskosten en advieskosten

 

Meer weten?
Neem contact met ons op
Meer informatie